Một chất điểm chuyển động thẳng trên trục với biểu thức tọa độimg1img2 tính theo giâyimg3. Hỏi từ thời điểm img4 đến thời điểm img5 thì vận tốc lớn nhất của chất điểm là bao nhiêu?  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vận tốc tại thời điểm img1 giây là img2 img3 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...