Một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy img1 Tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì dao động là:                         

A.

20 cm/s.

B.

10 cm/s.        

C.

5 cm/s.

D.

15 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Tốc độ trung bình trong một chu kì dao động img1cm/s.      Đáp án A

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...