Một con lắc đơn dao động điều hòa tự do tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Biết biên độ góc của dao động là a0 = 0,1 rad và khi vật đi qua vị trí có li độ dài s = 1,96 cm thì có vận tốc v = 9,8img1 cm/s. Chiều dài dây treo vật là ?          

A.

78,4 cm.        

B.

98,4 cm.        

C.

39,2 cm.        

D.

48,4 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Ta có: img1

cm.  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.