Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m, lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt. Lấy gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Cơ năng của con lắc là:

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.