Một con lắc lò xo có vật nặng m=200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng . Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30 cm. Lấy g =10 m/s2 .Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vật có vận tốc bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2 N. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

A.

1,5 J.

B.

0,1 J.

C.

0,08 J.

D.

0,02 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Khi lò xo có chiều dài 28 cm, vận tốc của con lắc bằng 0 → ứng với vị trí biên trên. → Lực đàn hồi của lò xo khi đó img1 + Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng img2 → Năng lượng của dao động img3  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.