Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Gia tốc của vật nhỏ của con lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với:

A.

 Độ lớn vận tốc của vật.

B.

 Độ lớn li độ của vật.

C.

 Biên độ dao động của con lắc.        

D.

Chiều dài lò xo của con lắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Gia tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.