Một con lắc lò xo treo thẳng đứng m = 100 g, k = 100 N/m. Từ vị trí cân bằng giữ vật để lò xo giãn 5 cm theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2, mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

A.

0,08 J.       

B.

12,5 mJ.        

C.

8 mJ.

D.

0,125 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Độ giãn của lò xo tại VTCB: img1  → Ban đầu giữa vật ở vị trí lò xo giãn 5cm rồi thả nhẹ → Vật sẽ dao động với biên độ A = 4cm + Cơ năng của con lắc img2   

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...