Một công ty kinh doanh thực phẩm ước tính rằng số tiền thu vào ở việc kinh doanh rau được tính xấp xỉ bằng công thức img1 và tiền lãi được tính bằng công thức img2 với img3 là số tiền cho mỗi kg ra. Tìm x để số tiền bỏ ra là ít nhất.

A.

15000 đồng.

B.

30000 đồng.

C.

10000 đồng.

D.

20000 đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Khi đó số tiền vốn bỏ ra sẽ được tính bằng công thức: img1 
Dấu “=” xảy ra khi x=15000.

 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.