Một cửa hàng bán được 24kg quýt và 8kg cam. Hỏi số ki-lô-gam quýt bán được gấp mấy lần số ki-lô-gam cam?

A.

3 lần

B.

4 lần

C.

5 lần

D.

6 lần

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số ki-lô-gam quýt bán gấp số ki-lô-gam cam số lần là: 24 : 8 = 3 (lần) Đáp số: 3 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...