Một gen cấu trúc có tỉ lệ  và có khối lượng 582000 đvC. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là

A.

A = T = 679;  G = X = 291.

B.

A = T = 291; G = X = 679.

C.

A = T = 582; G = X = 388.

D.

A = T = 1358; G = X = 582.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A = T = 291; G = X = 679.

Số nuclêôtit trong mạch đơn là: = 970.

Ta có: = 97.

 A = T = 97.3 = 291; G = X = 97.7 = 679.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...