Một điện tích điểm q = 2,5μC đặt tại điểm M trong điện trường đều mà điện trường có hai thành phần Ex = +6000V/m, Ey = - 6.103 V/m. Véctơ lực tác dụng lên điện tích q là:

A.

F = 0,021N, lập với trục Oy một góc 1350

B.

F = 0,012N, lập với trục Oy một góc 300

C.

F = 0,021N, lập với trục Oy một góc 1150

D.

F = 0,012N, lập với trục Oy một góc 1200

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: - Hai thành phần Ex và Ey sẽ vuông góc nhau do hai trục Ox và Oy vuông góc nhau. Chú ý Ey mang dấu trừ nên sẽ có chiều ngược hướng với trục Oy.

- Điện trường tổng hợp do hai thành phần gây nên là img1 - Và img2 sẽ hợp với trục Oy một góc là 135o. - Lực tác dụng lên điện tích q là img3 - Và do q > 0 nên chiều của F cũng trùng với chiều của E, tức hợp với Oy một góc 135o. - Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...