Một giống lúa có alen A gây bệnh vàng lùn, để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh này người ta tiến hành các bước sau:

(1) Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.

(2) Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến, gieo hạt mọc thành cây.

(3) Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. (4) Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc tự thụ phấn tạo dòng thuần.

Thứ tự đúng là:          

A.

(1) → (2) → (3) → (4).        

B.

(2) → (3) → (1) → (4).         

C.

(2) → (3) → (4) → (1).            

D.

(1) → (3) → (2) → (4)  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để tạo ra được cơ thể có kiêu rgen â từ alen A thì cần tiến hành gây đột biến để biến đổi alen A thành a. Để thực hiện được điều này ta tiến hành thực hiện theo các bước sau:  

- Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến, gieo hạt mọc thành cây. 

- Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.

- Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh. 

- Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc tự thụ phấn tạo dòng thuần.

Vậy đáp án đúng là B     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.