Một hình trụ có bán kính đáy , r = a độ dài đường sinh  l = 2a . Diện tích toàn phần của hình trụ này là:        

A.

2p a2 .

B.

4p a2 .

C.

6p a2 .        

D.

5p a2 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  img1   

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.