Một hình trụ có diện tích xung quang bằng 4, diện tích đáy bằng diện tích một mặt cầu bán kính bằng 1. Tính thể tích khối trụ đó.             

A.

4.       

B.

6.                

C.

8.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Diện tích đáy của hình trụ là img1 

Diện tích xung quanh của hình trụ là img2 

Vậy thể tích của khối trụ cần tính là img3.     

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...