Một học sinh thực hiện giải bài toán: “So sánh img1img2” lần lượt như sau: I.                      Ta có, từ bất đẳng thức hiển nhiên img3, suy ra img4  II.                      Suy ra img5. III.                      Mà img6 nên img7. Vậy img8 Lý luận trên:         

A.

Sai từ giai đoạn I.

B.

Sai từ giai đoạn II.        

C.

Sai từ giai đoạn III.

D.

Là một lời giải đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta lần lượt soát từng bước làm của bạn học sinh này như sau: Với I: ta có img1 do đó img2 nên I đúng. Với II: ta thấyimg3 img4 , từ đó suy ra II đúng. Đến đây ta có thể loại A và B. Với III: đến đây ta tiếp tục soát. Để so sánh được hai số mũ trên trước tiên ta cần xét xem cơ số của hai số mũ đó nằm trong khoảng nào. Nhận xét : img5 khi đó img6 . Vậy nếu img7 thì img8 . Vậy III sai. 

Vậy đáp án là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...