Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp, tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ màu và số bi đỏ bằng số bi vàng.                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp chứa 18 viên bi. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là img1. Gọi img2 là biến cố img35 viên bi được chọn có đủ màu và số bi đỏ bằng số bi vàngimg4. Ta có các trường hợp thuận lợi cho biến cố img5 là: ● TH1: Chọn 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 3 bi xanh nên có img6 cách. ● TH2: Chọn 2 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh nên có img7 cách. Suy ra số phần tử của biến cố img8img9. Vậy xác suất cần tính img10. Chọn B.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.