Một hộp đựng hai viên bi màu vàng và ba viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy ra hai viên bi trong hộp?         

A.

10.

B.

20.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Số cách lấy ra hai viên bi là img1.   Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.