Một kim loại có giới hạn quang điện 0,27μm. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có năng lượng photon ε1 = 3,11 eV; ε2 = 3,81 eV; ε3 = 6,3 eV và ε4 = 7,14 eV. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại này có năng lượng là         

A.

A. ε1 và ε4        

B.

B. ε1 và ε2        

C.

C. ε1, ε2và ε3        

D.

D. ε3 và ε4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

+ Công thoát của kim loại: img1 

+ Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: ε ≥ A    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.