Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài tự nhiên là 0. Treo một vật có khối lượng m1 = 150 (g) vào lò xo thì độ dài của nó là 1 = 32 (cm). Nếu treo thêm vào m1 một vật có khối lượng m2 = m1 thì độ dài của nó là 2 = 34 (cm). Lấy g = 9,8 (m/s2).Bỏ m2 đi vật m1 lập tức dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc khi chỉ có m1

A.

T = 3,2 (s).

B.

T = 2,8(s).

C.

T = 0,32 (s).

D.

T = 0,28 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

T = 0,23 (s).

+ Chiều dài của lò xo khi treo m1 là : l=l0+m1gk

+ Chiều dài của lò xo khi treo cả 2 vật l=l0+m1+m2kg

 l2-l1=m2gkm2k=l2-l1g

Chu kì của dao động: T=2π.m1k=2πl2-l1g( m1=m2)T = 0,28s

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...