Một người dự định làm một bể chứa nước hình trụ bằng inốc có nắp đậy với thể tích img1 (m3). Chi phí mỗi m2 đáy là img2 nghìn đồng, mỗi m2 nắp là img3 nghìn đồng và mỗi m2 mặt bên là img4 nghìn đồng. Hỏi người đó chọn bán kính bể là bao nhiêu để chi phí làm bể ít nhất?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1img2 lần lượt là bán kính và chiều cao của bể chứa nước. Ta có thể tích bể chứa nước là: img3img4. Diện tích nắp và mặt đáy bể chứa nước là: img5. Diện tích xung quanh của bể chứa nước là: img6. Chi phí làm bể chứa nước là: img7 (trăm nghìn đồng). Ta có: img8. Xét img9img10. Bảng biến thiên:   Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy chi phí làm bể chứa nước thấp nhất khi img11.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.