Một người đứng cạnh đường cao tốc đếm số xe ôtô chạy trên đường khẳng định rằng, trung bình cứ mỗi giờ có 300 xe chạy cùng chiều với vận tốc trung bình 60 (km/h). Vậy trong một giờ trung bình có bao nhiêu xe vượt qua, nếu người đó ngồi trong xe chạy ngược chiều cùng với vận tốc 60 (km/h)?

A.

900 xe.

B.

600 xe.

C.

450 xe.

D.

150 xe.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

600 xe.

Khi xe chạy ngược chiều với cùng vận tốc như xe chạy xuôi chiều, thì vận tốc tương đối giữa chúng tăng chúng tăng gấp đôi. Điều này có nghĩa trong một giờ xe chạy ngược chiều sẽ gặp số xe chạy xuôi chiều nhiều gấp 2 lần, tức là từ 300 xe lên 600 xe. Kết quả này không phụ thuộc vào giá trị vận tốc của các xe lớn hay nhỏ, mà chỉ đòi hỏi các vận tốc đó có giá trị bằng nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.