Một người đứng cạnh vách đá ném quả banh thẳng đứng lên trên, tiếp theo đó ném tiếp quả banh thẳng đứng xuống dưới với cùng tốc độ. Bỏ qua sức cản của không khí, quả banh nào chạm mặt đất có tốc độ lớn hơn?

A.

Quả banh ném lên.

B.

Quả banh ném xuống.

C.

Cả hai chạm đất có cùng tốc độ.

D.

Không xác định được vì thiếu độ cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cả hai chạm đất có cùng tốc độ.

Quả ném lên, khi đi xuống qua vị trí ném sẽ có vận tốc như lúc ném nhưng chiều hướng xuống. Vậy 2 quả banh có cùng vận tốc đầu, chuyển động cùng gia tốc và đi cùng khoảng đường nên vận tốc chạm đất là như nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.