Một nguồn sáng có công suất P = 2(W), phát ra ánh sáng có bước sóng img1tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4(mm) và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1(s). Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là                     

A.

A: 274(km)

B.

B: 470(km

C.

C: 27(km)

D.

D: 6(km)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Cường độ sáng I tại điểm cách nguồn một khoảng R là: I =img1. + Năng lượng ánh sáng mà mắt có thể nhận được: W = IS = Iimg2= img3 (với d đường kính mắt) + Mà W = 80img4img5 80img6 = img7 img8 R = img9 = 0,274.106 (m) = 274 (km).  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...