Một NST chứa 38 nucleôxôm, mỗi đoạn nối có 15 cặp nucleotit và 1 phân tử histon. Số phân tử histon và chiều dài NST là:    

A.

325 và 1,45670 micromet

B.

421 và 2,05207 micromet

C.

341 và 1,25783 micromet

D.

341 và 2,07502 micromet

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mỗi nucleôxôm có 146 cặp nucleotit quấn quanh 8 phân tử protein histon nên tống số phân tử protein histon có trên NST là: 38.8+37=341. Chiều dài NST là: 146.3,4.38+15.3,4.37=20750,2 Å = 2,07502 micromet.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...