Một sợi dây AB dài 40 cm. Đầu A dao động nhỏ (coi như nút sóng), đầu B cố định, trên dây xuất hiện sóng dừng với 5 bó sóng. Bước sóng có giá trị nào sau đây:  

A.

 16 cm.

B.

 4 cm.

C.

10 cm.

D.

 8 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Điều kiện để có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định img1với n là số bó sóng. → trên dây có 5 bó sóng img2 cm.  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.