Một sóng ngang truyền trong các môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường:        

A.

Vuông góc với phương truyền sóng.

B.

Luôn là phương ngang.

C.

Trùng với phương truyền sóng.

D.

Luôn là phương thẳng đứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.