Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường:      

A.

là phương thẳng đứng.

B.

vuông góc với phương truyền sóng.

C.

trùng với phương truyền sóng.        

D.

là phương ngang.     

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.