Một tổ học sinh gồm có 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 em. Tính xác suất 3 em được chọn có ít nhất 1 nữ?                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Không gian mẫu img1  Trường hợp 1: Chọn 1 nữ, 2 nam ⇒ có img2 cách chọn Trường hợp 2: Chọn 2 nữ, 1 nam ⇒ có img3 cách chọn Trường hợp 3: Chọn 3 nữ, 0 nam ⇒ có img4 cách chọn Do đó suy ra img5.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...