Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 thì chịu tác dụng của một lực F không đổi. Vật sẽ chuyển động ra sao sau khi tác dụng lực?

A.

Thẳng nhanh dần đều.

B.

Thẳng chậm dần đều.

C.

Không xác định được vì thiếu yếu tố.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi chịu tác dụng của lực F, vật thu gia tốc a. Chuyển động tiếp theo của vật tùy thuộc vào hướng của a  v0. Do đó không xác định được vật sẽ chuyển động ra sao vì thiếu yếu tố.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.