Một vật dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là: img1

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: img1  + Từ đồ thị, ta có img2 rad/s. + Biên độ dao động của vật A = 8 cm. + Thời điểm img3 s, vật đi qua vị trí biên âm, thời điểm t = 0 tương ứng với góc lùi Δφ = ωΔt = 0,25π rad. Vậy img4 cm  

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.