Một vật dao động điều hòa với biên độ 10cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tại vị trí có li độ 5cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là ?         

A.

1/2.

B.

1/4.

C.

1/3.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp giải: Sử dụng lí thuyết về năng lượng trong dao động điều hòa Khi vật ở vị trí x = 5cm = A/2 → thế năng img1  .

Mà Wđ = Wt = W→Wđ = 3W/4 Do đó: Wt/Wđ = 1/3.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.