Một vườn cây có 460 cây ăn quả và có 540 cây lấy gỗ. Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

A.

54%

B.

46%

C.

56%

D.

48%

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tổng số cây trong vườn là: 460 + 540 = 1000 (cây) Số cây lấy gỗ chiếm số phần trăm số cây trong vườn là: 540 : 1000 = 0,54 = 54% Đáp số: 54%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...