Một xưởng có máy cắt và máy tiện dùng để sản xuất trục sắt và đinh ốc. Sản xuất 1 tấn trục sắt thì lần lượt máy cắt chạy trong 3 giờ và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 2 triệu. Sản xuất 1 tấn đinh ốc thì lần lượt máy cắt và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 1 triệu. Một máy không thể sản xuất cả 2 loại. Máy cắt làm không quá 6giờ/ngày, máy tiện làm không quá 4giờ/ngày. Một ngày xưởng nên sản xuất bao nhiêu tấn mỗi loại để tiền lãi cao nhất.  

A.

1 tấn trục sắt và 3 tấn đinh ốc.

B.

3 tấn trục sắt và 1 tấn đinh ốc.

C.

2 tấn trục sắt và 3 tấn đinh ốc.

D.

2 tấn trục sắt và 2 tấn đinh ốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi img1 là số tấn trục sắt và đinh ốc sản xuất trong ngày. Số tiền lãi mỗi ngày: img2. Số giờ làm việc mỗi ngày của máy cắt: img3. Số giờ làm việc mỗi ngày của máy tiện: img4. Ta có Câu toán tìm giá trị lớn nhất của img5 biếtimg6. Miền nghiệm của img7 là tứ giác img8 như hình vẽ với img9. Ta có: img10. Vậy mỗi ngày cần sản xuất 1 tấn trục sắt và 3 tấn đinh ốc thì thu được tiền lãi cao nhấ là 5 triệu đồng.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.