Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có:

A.

Hiến pháp.

B.

Luật.

C.

Điều ước quốc tế.

D.

Văn bản quy phạm pháp luật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hiến pháp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.