Năng suất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động Nhật Bản

A.

luôn độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong lao động.

B.

làm việc tích cực vì sự hùng mạnh của đất nước.

C.

thường xuyên làm việc tăng ca và tăng cường độ lao động.

D.

làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.