Năng suất kinh tế là gì?

A.

Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế

B.

Là phần chất khô tích lũy trong toàn bộ cơ thể thực vật

C.

Là phần chất khô tích lũy trong thân

D.

Là phần chất khô tích lũy trong hạt

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cơ quan kíinh tế: bộ phận cây có giá trị trinh tế

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...