Nét độc đáo của tình hình chính trị ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A.

thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

B.

xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại.

C.

chính quyền phong kiến Nga hoàng bị lật đổ.

D.

liên quân 14 nước đế quốc can thiệp vũ trang vào nước Nga.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sgk 11 trang 50, suy luận Cách giải: Cách mạng tháng Hai thắng lợi nhưng một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Đây là nét độc đáo của tình hình chính trị nước Nga sau Cách mạng tháng Tám năm 1917.  Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...