Nếu img1 là góc nhọn và img2 thì img3 bằng

A. img1
B. img1
C. img1
D. img1
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích: Ta có: img1img2img3img4 img5img6, vì img7 img8img9  img10. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.