Ngành chăn nuôi hươu và thú có lông quý của Liên bang Nga phân bố ở

A.

phía Bắc Xia bia.

B.

Đồng bằng Đông Âu.

C.

Đồng bằng Tây Xia bia.

D.

vùng Đông Xia bia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

phía Bắc Xia bia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.