Ngành kinh tế nào sau đây còn chiếm tỉ trong nhỏ trong phát triển kinh tế ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A.

Thủy sản.

B.

Khai thác khoáng sản.

C.

Du lịch.

D.

Giao thông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu là địa hình núi cao nên giao thông vận tải khó phát triển và cần chi phí đầu tư rất lớn nên ngành kinh tế giao thông vận tải còn chiếm tỉ trong nhỏ trong phát triển kinh tế ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...