Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5(T) bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2(A) thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50(cm).

A.

7490 vòng

B.

4790 vòng

C.

479 vòng

D.

497 vòng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Cảm ứng từ trong lòng ống dây img1  img2 vòng.  

 

CHỌN D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...