Người ta trồng hoa vào phần đất được tô màu đen Được giới hạn bởi cạnh img1,img2 đường trung bình img3 của mảnh đất hình chữ nhật img4 và một đường cong hình img5 (như hình vẽ). Biết img6, img7. Tính diện tích phần còn lại. img8   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Chọn hệ tọa độ img1(như hình bên). Khi đó img2  Diện tích hình chữ nhật là img3. Diện tích phần đất được tô màu đen là img4. Tính diện tích phần còn lại: img5.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...