Nguyễn Hiền trong truyện “Ông Trạng thả diều” đã dùng gì để tập viết chữ ?

A.

Ngón tay, mảnh gạch vỡ

B.

Ngón chân, mẩu phấn

C.

Ngón tay, mẩu phấn

D.

Ngón chân, mảnh gạch vỡ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.