Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho cây công nhiệp lâu năm ở nước ta đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?

A.

Có nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm.

B.

Có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển.

C.

Hiệu quả kinh tế, xã hội cao hơn các cây khác.

D.

Năng suất cao hơn cây công nghiệp hàng năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta lại đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp vì đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao hơn các cây khác, cụ thể: - Cung cấp nguyên lệu cho công nghiệp chế biến, đem lại nguồn nông sản có giá trị xuất khẩu lớn thu nhiều ngoại tệ (chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều), một số loại cây có vị thứ hàng đầu trên thế giới (hồ tiêu, điều, cà phê). - Trồng và chế biến sản phẩm cây công nghiệp lâu năm giúp thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.  Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.