Nguyên nhân chủ yếu ô nhiễm nguồn nước ngọt hiện nay là:

A.

Các sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu.

B.

Dân số tăng nhanh và phân bố.

C.

Do con người chặt phá rừng bừa bãi.

D.

Chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt chưa được xử lý đổ ra sông, hồ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Nguyên nhân chủ yếu ô nhiễm nguồn nước ngọt hiện nay là chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt chưa được xử lý đổ ra sông, hồ (sgk Địa lí 11 trang 14).

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.