Nguyên nhân quyết định đến sự phân bố dân cư là:

A.Điều kiện tự nhiên.
B.Chuyển cư.
C.Lịch sử khai thác lãnh thổ.
D.Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Chú thích: Mục II, SGK/ 94 địa lí 10 cơ bản.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.