Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozo và fructozo :      

A.

A. Glucozo và Fructozo đều tác dụng được với hidro tạo poliancol          

B.

B. Glucozo và Fructozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.      

C.

C. Glucozo có phản ứng tráng bạc vì nó có tính chất của nhóm –CHO        

D.

D. Khác với glucozo, fructozo không có phản ứng tráng bạc vì ở dạng mạch hở no không có nhóm –CHO

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D sai vì Fructozo trong môi trường kiềm chuyển thành Glucozo nên có phản ứng tráng bạc.    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...