Nhận định nào không chính xác về lãnh hải nước ta?

A.

Là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển

B.

Có chiều rộng 12 hải lí, song song cách đều đường cơ sở.

C.

Có độ sâu khoảng 200 m

D.

Ranh giới ngoài được coi là đường biên giới quốc gia trên biển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có độ sâu khoảng 200 m

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...