Nhận định nào sau đây về NST là không đúng?      

A.

A. Sợi cơ bản có đường kính 11nm

B.

B. Thành phần NST gồm AND và rARN.

C.

C. NST có chức năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền

D.

D. NST của các loài sinh vật khác nhau không phải chỉ ở số lượng và hình thái mà chủ yếu ở các gen trên đó.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NST ở sinh vật nhân sơ là 1 phân tử AND dạng vòng, NST ở sinh vật nhân thực là sự kết hợp giữa AND và protein. Đáp án B    Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...