Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen trong quần thể là:         

A.

chọn lọc tự nhiên.

B.

giao phối không ngẫu nhiên.         

C.

di nhập gen.         

D.

đột biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen trong quần thể là: giao phối không ngẫu nhiên.

Vậy đáp án đúng là B         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.